Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HARRSTRÖM
FAKTA FÖRENINGAR FRITID SEVÄRDHETER FÖR BESÖKARE
Korsnäs kommun   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Harrrström ungdoms och hembygdsförening
Harrström Jaktklubb
Harrström Lantmanna och Fiskargille
Harrström- Taklax med flera byars samfällighet
Harrström antennandelslag

                 Harrström lantmanna och fiskargille r.f.

                                            2016

Fiskevårdsavgifter för 2016 bestäms på årsmötet, uppgivna avgifter gäller endast för 2015 

Verksamhet

  • Fredning av fiskeområden
  • Utplantering av värdefisk
  • Underhåll av farleder

 

 

Styrelse

 

Ordf.      Philip Norrdahl
Sekr.      Stig-Göran Lassas
Kassör    Kent Norrdahl
 

Styrelsemedlemmar

 
Hasse Svartgrund,
Sune Norrdahl,
Joakim Honkanen
 
 
 

Fiskevårdsavg      32€

 

Månadskort          10€

 

Veckokort              5€

 

 

Fiskevårdsavgiften erläggs av personer från 16 år som fiskar på byns vatten.

Statens fiskekort gäller enligt statens reglemente.

 

 
 
Kontonr. Korsnäs andelsbank      FI68 5552 1140 0014 12
 
 
Kvitans för erlagd fiskevårdsavgift bör medfölja vid fiske
 

Antal nät för utomstående högst 4st max 3m djupa minimi maskstorlek är 40mm 
  
1200-1500€/år reserveras för utplantering av fisk en del av pengarna kommer av fiskevårdsavgiften.
 
 
 
 
 
 
 

Fredningsområden

 

Åminnet
Boviksanden linjen södra pålnäsudden präststenen
Långskatviken
Skärisundet
Påbådgropen gäller en månad från islossningen samtliga år.
Nedan länk för karta över fredningsområden
 
 
 
Hemsidan sköts av Johan Nysten     Tel.   0500 561 605

 


 

Ansvarig utgivare: Harrström ungdoms- och hembygdsförening     Senast modifierad: 7.4.2016