Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
HARRSTRÖM
FAKTA FÖRENINGAR FRITID SEVÄRDHETER FÖR BESÖKARE
Korsnäs kommun   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Harrrström ungdoms och hembygdsförening
Harrström Jaktklubb

                                            Harrström jaktklubb r.f.

                                                            2017

 

Möteskallelse

Årsmöte/medlemsmöte 2017 hålls söndagen den 29 januari kl. 18.00 i båthuset

 

Verksamhet

 • Viltvård
 • Älg och hjort jakt
 • Fågel och småvilts jakt
 • Utfodring och upprättande av viltåkrar
 • Områdesfredning för skydd av vilt
 • Fredning av utsatta djurarter med svag population
 • Slakthuset

 

 

Styrelsen

Roger Nyfors, ordförande

0400 653023

Joakim Honkanen, vice ordförande
050 5184072

 

Johan Nysten, sekreterare

(sköter om hemsidan, tel. 0500 561 605)

E-post.    johan.nysten@pp.inet.fi


Lucas Juth, kassör

050 354 8856 

 • Johan Svartgrund
 • Tom nyfors 
 • Nico Juthborg 


 

Avgifter

 

 • Medlemsavgift 15€

  Ansökan om medlemsskap sökes via ordförande och skall inlämnas senast 20 januari innan årsmötet,(följande ansökning senast 20 jan 2017. försenad inlämning behandlas först på följande års årsmöte

 • Säsongskort för småvilt och skogsfågel, 20€ Nya ansökningar sökes via ordförande, följande ansökning senast 01 augusti 2017

 • Säsongskort för sjöfågel, 20€ (gäller även Taklax och Helenelundsbor) Nya ansökningar sökes via ordförande och skall inlämnas före höstmötet, följande ansökning senast 01 augusti 2017

 • Dagkort, 5€

 • Slakthusavgift  35€ (nya jägare i hjortdjursjakten)

 

Bankförbindelse: Korsnäs andelsbank FI45 5552 1150 0122 26

 

Avgifterna kan betalas in på jaktklubbens konto (man behöver inte kontakta kassören men kvitans för betalningen bör medfölja jägaren)

 

 

Länkar:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ansvarig utgivare: Harrström ungdoms- och hembygdsförening     Senast modifierad: 20.1.2017