top of page
20040721_143724.jpg

Harrström lokalhistoria

En grupp entusiaster har dokumenterat Harrströms lokalhistoria i bild och text. I samlingen kan du se bilder från hur det såg ut i byn förr och hur det ser ut på samma platser i dag.

Årets by 2011

Utmärkelsen till årets by delades i samband med att Harrströms ungdoms- och hembygdsförening fyllde 100 år år 2011. Jubileumsåret till ära återupplivade föreningen den 3 juli traditionen med ”kvänndajin”– en folkfest med mat och program på Ingelsbacken i Harrström.

Landskapsdirektör Olav Jern från Österbottens förbund och byaombudet Jesper Wikström från Aktion Österbotten överräckte priset, ett diplom och en skylt till Harrströms ungdoms- och hembygds-förening.

I motiveringen sägs det att Harrström är en liten by som präglas av närheten till havet, med en stor naturhamn, simstrand, dagis, affär, bank, bensin-station och som har ett vackert kultur- och natur-landskap. Aktivitet, sammanhållning och en god talkoanda är en annan av motiveringarna.

I Harrström har man visat hur mycket man kan åstadkomma i en by när man samarbetar.

Med valet av Årets by vill man lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet och öka kännedomen om byaverksamhet. Målet är att finna aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet.

bottom of page